Trudno uwierzyć, że mamy już prawie 2020r. Oto, co napisał nasz poeta Józef pod datą 30.12.2019 r.

 

Stary rok się żegna z nami,

Nowy powitamy,

jaki będzie ten Rok Nowy?

-tak się zapytamy.

 

W starym roku co już mija,

ROD „Pod Kasztanami”

był najlepszy w całym kraju,

mówiąc między nami.

 

Nowy Roku daj działkowcom,

plonu całe skrzynki,

daj też słoneczną pogodę,

gdy będą dożynki.