Komunikat z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „ Pod Kasztanami” w Żorach odbytego w dniu 23.03.2019 r.

 

Zarząd przyjmuje wszystkie wpłaty na konto bankowe

Nr konta BS Żory 87 8456 0009 2001 0016 3473 0001

 

Walne zebranie jako jedyny organ posiadający uprawnienia do zatwierdzania wysokości obciążeń finansowych działkowców ustaliło opłaty:

Opłata ogrodowa – 0,46 zł od m2 powierzchni użytkowej działki ( w tym 0,08 zł od m2 odprowadzane do OZ w Katowicach jako partycypacja kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ROD )

Opłata energetyczna – 11,50 zł

Opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

Opłata wodna – 5,50 zł. Opłata przeznaczona na pokrycie ubytków wody na podstawie danych z 2018 r.(różnica pomiędzy podlicznikami, a licznikiem głównym)

Opłata za wywóz śmieci – 115,00 zł                                                               

Składka członkowska – 6,00 zł  ( ustalana przez Krajową Radę PZD)

Zadania inwestycyjne – środki własne ogrodu.

Wymienione opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2019 r. 

 

                                                          ***

W roku nabycia prawa do działki, nowy działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, jeżeli poprzednik nie zapłacił.

Ponadto uiszcza :                                              

Opłatę ogrodową (dawne inwestycyjne) – 560,00 zł ( Uchwała zarządu ogrodu). 

Opłatę ogrodową ( dawne wpisowe) – 300,00 zł ( Uchwała OZ)