PROSIMY POPRZYCINAĆ TUJE.

Tuja jest wygodna to fakt, nie trzeba po niej sprzątać, ale zgodnie z § 52 Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego tuje rosnące przy granicy działki z aleją (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granice działki. Za pisemną zgodą sąsiada na granicy działek można sadzić tuje - wysokość ich nie może przekraczać 1 m.

 

UWAGA !!!

W dniu 18.04.2019 r. biuro nieczynne.

Zarząd przyjmuje od działkowców wpłaty na konto bankowe.

W uzasadnionych przypadkach kasjer będzie osobiście przyjmował należności.

Od 25.04.2019 wnosimy opłaty działkowe i za energię elektryczną.