1 lipca 2021r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Do CEEB właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany zgłosić posiadane źródła ciepła lub spalania paliw. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą. Zgłoszenie należy dokonać poprzez złożenie deklaracji (działkowcy formularz B dla nieruchomości niezamieszkałych). Termin złożenia do 30.06.2022 r. dla nowego źródła ciepła termin złożenia deklaracji 14 dni. Działkowcy mający w altanach ogrzewanie elektryczne, kominki, kozy i inne źródła ciepła i spalania - szczegółowo co należy zgłosić jest wymienione w deklaracji składają formularze w Urzędzie Miasta Wydział Inżynierii Środowiska Żory, Rynek 9. Deklarację można złożyć też przez internet. Celem zbierania informacji jest walka ze smogiem.