30 czerwca minął czas uiszczania opłat za dzierżawę działki. Zarząd prosi Szanownych Działkowców, którzy nie dokonali wpłat do jak najszybszego wywiązania się z obowiązku wynikającego z dzierżawy działki.