1. Zarząd ROD Pod Kasztanami na posiedzeniu w dniu 28.07.2020 r. podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od zwołania walnego zebrania w roku 2020 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Zgodnie z Uchwałą 4/IV/2020 KR PZD zarząd przedstawi sprawozdania z działalności za 2019 r. i za 2020 r. oraz wszystkie wymagane pozostałe uchwały na walnym zebraniu w roku 2021. 

  1. Ogłoszenie - opłaty za prąd i wodę z odczytu lipcowego należy dokonać do 31 sierpnia 2020 r.

Bardzo prosimy by wpłaty były wnoszone na konto bankowe ogrodu.

Konto - BS ŻORY 87 8456 0009 2001 0016 3473 0001