1.04. 2019 r. odwiedziła nas komisja konkursowa Okręgu Śląskiego w Katowicach, która szczegółowo oceniła ogród. Nie wiemy czy zakwalifikujemy się do konkursu krajowego, to Okręgowy Zarząd zadecyduje i wytypuje 2 rodzinne ogrody działkowe, a Krajowy Zarząd PZD podejmie uchwałę i rozstrzygnie konkurs.

Ogród oceniali: I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego pan Jan Radoła, pan Józef Łęczycki członek Okręgowej Rady Śląska PZD, pani Dominika Wojciechowska instruktor ds. ogrodniczych PZD.

Przybyła także pani Lucyna Cyrek sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, przewodnicząca Delegatury w Rybniku.

Jak będzie zobaczymy.