Zarząd ROD „Pod Kasztanami” w Żorach

Imię i nazwisko

Funkcja

Numer telefonu

Jadwiga Janecka

Prezes zarządu

600 601 976

Andrzej Świątek

I wiceprezes

728 107 501

Mirosław Stolfik 

wiceprezes

503 022 746

Wacława Muszyńska

skarbnik

607 838 382

Grażyna Gil

sekretarz

516 608 915

 

Komisja Rewizyjna                                                      

Imię i nazwisko

Funkcja

Numer telefonu

Krystyna Spychalska

Przewodnicząca komisji

514 538 294

Zygmunt Kozieł

z-ca przewodniczącego

 

Alicja Mazur

sekretarz

 

  

 Wjazd na teren ogrodu:

 Leokadia Wiśniowska              tel. 667 965 814  dz.   10

 Andrzej Świątek                       tel. 728 107 501  dz.    1C

                                                

 WODA

 Andrzej Świątek                       tel. 728 107 501  dz.  1C

 

Zarząd przypomina, że opłaty należy wpłacać na konto bankowe 

Rachunek bankowy ROD „Pod Kasztanami”

BS Żory  87 8456 0009 2001 0016 3473 0001

 

 W okresie od maja 2021r. do listopada 2021r. biuro jest czynne raz w tygodniu w czwartki w godz. 16.00 - 18.00