Zgodnie z regulaminem ROD na działce można hodować kury, króliki i gołębie, oczywiście zachowując odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne. Na działce można hodować również pszczoły, ale tylko w zbiorowej pasiece (potrzebna jest na to zgoda walnego zebrania).Hodowla pszczół musi być prowadzona w wydzielonej części terenu wspólnego ROD, odgrodzona od pozostałych działek żywopłotem lub ekranem o wysokości 3m, po to by zapewnić bezpieczeństwo działkowcom. Postawienie uli na indywidualnej działce bez zgody walnego zebrania jest przejawem samowoli i może skutkować sankcjami statutowymi ROD. Oczywiście nie można kwestionować znaczenia pszczół dla ogrodów ale skutki użądlenia mogą być poważne zwłaszcza gdy ktoś jest uczulony na jad pszczeli.