Rodzinne Ogrody Działkowe ( nie poszczególni działkowcy) będą mogły ubiegać się o wsparcie inwestycji korzystnych dla ekosystemu ze środków europejskich. Do rozdysponowania jest kwota 47 mln zł. Wnioski o granty ROD będzie można składać od końca maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegóły konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przedstawiciele Okręgów PZD na pewno już poznali, Zarządy ogrodów jeszcze nie.

Wiemy, że 10 maja Agencja oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, która pozwoli skorzystać rodzinnym ogrodom działkowym ze środków europejskich. Będą się one mogły ubiegać o wsparcie sięgające od 10 tys. zł do 100 tys. zł.  Łącznie na ten cel przeznaczonych jest 47 mln zł. Wnioski o granty powinny dotyczyć działań, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń, hałasu w miastach i będą mogły korzystnie wpłynąć na komfort życia społeczności lokalnych np.

zakładanie zielonych ekranów( żywopłoty, drzewa), pasiek na wydzielonych terenach ogrodu, tworzenie zieleni – klomby, murawy, rośliny miododajne, zakładanie łąk kwietnych, zakładanie zielonych dachów, leczenie na terenie ROD starych drzew, ratowanie pomników przyrody, usuwanie niepożądanych gatunków- roślin obcych, inwazyjnych, niebezpiecznych dla zdrowia, zmiana nawierzchni alejek na nawierzchnię ażurową lub trawiastą, tworzenie ścieżek edukacyjnych, sporządzanie planów zagospodarowania ROD przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie oraz realizacja małej infrastruktury wodno- ściekowej i energetycznej, budowa wiat na imprezy plenerowe, tworzenie i przystosowanie infrastruktury ogrodowej celem ROD-ów otwartych dla społeczności – siłownie, ławki, ławostoły, plenerowe gry, budowa toalet publicznych i inne tego typu inwestycje, które zostały uzgodnione przez KZ z ARi MR  

Czas na realizację programu jest bardzo krótki 01.06.2022 do 31.08.2023 w tym czasie ROD będzie musiał zrealizować wszystkie etapy projektu: złożenie wniosku o grant po przyznaniu grantu, podpisanie umowy o grant, realizacja zadań, ich odbiory i rozliczenie projektu.

Niedotrzymanie terminu może wiązać się z zwrotem środków grantowych. Dokumentacja jest skomplikowana ponieważ musi odpowiadać wymogom unijnym.