W związku z dużą podwyżką cen energii elektrycznej w 2023r, każda działka będzie płaciła cenę za prąd i opłaty dystrybucyjne tak jak w roku 2022, ale tylko w ramach limitu 250 kWh od działki na rok.

Po przekroczeniu limitu 250 kWh cena za prąd będzie wyższa.

Pamiętajmy, że powraca 23% VAT-u. Było 5% więc stawka za 1kWh wzrośnie też o VAT. Wzrastają opłaty dystrybucyjne ok.40%

Zarząd wzywa działkowców do systematycznych wpłat za zużyty prąd z powodu dużego poboru prądu przez ogród i dużej podwyżki cen energii. Zaległości za prąd będą podstawą do odłączenia dopływu energii zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

Ponowne podłączenie wiąże się z dodatkowym kosztem dla działkowca.