1 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w ŻCOP w Żorach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD Pod Kasztanami w Żorach. W zebraniu z ramienia Okręgu Śląskiego wzięła udział Pani Lucyna Cyrek, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem zebrania. Zebranie przebiegło sprawnie i w przemiłej atmosferze. Działkowcy przyjęli jednogłośnie wszystkie przedstawione sprawozdania. Przyjęli plan pracy. Przyjęli uchwały. Na koniec zebrania Kazimiera Poliwka poprosiła działkowców o pozostanie i przeprowadziła pogadankę na temat BHP oprysków, mulczowania, ściółkowania i wapnowania gleby.

Opłaty zatwierdzone przez walne zebranie na rok 2022

Opłata ogrodowa  -  0,46 zł/m2

Opłata energetyczna ( niedobory) -  11,00 zł.

Opłata wodna (niedobory) - 3,00 zł.

Wywóz śmieci  -  50,00 zł.

Składka członkowska ustalona przez Krajową Radę PZD - 6,00 zł.