Rodzaj opłaty

Sposób wyliczenia

Stawka

Opłata ogrodowa

w/g kosztów z 2019 r

46 gr x powierzchnia dz.

Opłata członkowska

w/g Uchwały KZ PZD

6,00zł od działki

Opłata wodna

rozliczenie niedoborów

7,00 zł od działki

Opłata energetyczna

rozliczenie niedoborów

14,00 zł od działki

Śmieci

 

20,00 zł od działki

 

  1. Opłaty, działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do 30.06.2021 r. na konto bankowe.
  2. Szanowni działkowcy, Zarząd postanowił podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą Recykling Południe z Radlina (kierując się przede wszystkim ceną wywozu pojemnika)
  3. W okresie od maja 2021r. do listopada 2021r. biuro jest czynne raz w tygodniu w czwartki w godz. 16.00 - 18.00

 

W trosce o bieżącą działalność ogrodu Zarząd będzie pobierał w/w zaliczki z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 r. Opłaty te będą obowiązywać do czasu odbycia Walnego Zebrania bo zgodnie ze statutem PZD walne zebranie jest uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach ogrodu między innymi opłat.