Komunikat z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „ Pod Kasztanami” w Żorach odbytego w dniu 17.03.2018 r.

 

Zarząd przyjmuje wszystkie wpłaty na konto bankowe

Nr konta BS Żory 87 8456 0009 2001 0016 3473 0001

 

Walne zebranie w wyniku podjętych uchwał ustaliło opłaty:

 

Opłata ogrodowa – 0,46 zł od m2 powierzchni użytkowej działki

( w tym 0,08 zł od m2 odprowadzane do OZ w Katowicach jako partycypacja kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ROD )

Opłata energetyczna – 14,00 zł

Opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

Opłata wodna – 3,00 zł

Opłata przeznaczona na pokrycie ubytków wody na podstawie danych z 2017 r.

(różnica pomiędzy podlicznikami, a licznikiem głównym)

Opłata za wywóz śmieci – 40,50 zł                                                                

Składka członkowska – 6,00 zł  ( ustalana przez Krajową Radę PZD)

Zadania inwestycyjne – środki własne ogrodu.

 Wymienione opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do 30.06.2018 r. 

 

                                                          ***

W roku nabycia prawa do działki, nowy działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, jeżeli poprzednik nie zapłacił.

Ponadto uiszcza :                                                    

 Opłatę przeznaczoną na inwestycje - 630,00 zł ( Uchwała zarządu ogrodu). 

Opłatę ogrodową ( dawne wpisowe) – 300,00 zł ( Uchwała OZ)