Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„Pod Kasztanami”
44-240 Żory
ul. Okrężna 3A

 email: pod.kasztanami.zory@onet.pl

Adres do korespondencji

ROD Pod Kasztanami

skr. poczt.63

44-240 Żory