Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„Pod Kasztanami”
44-240 Żory
ul. Okrężna 3A
email: pod.kasztanami.zory@onet.pl

Adres do korespondencji
ROD Pod Kasztanami
skr. poczt.63
44-240 Żory