Zarząd zawiadamia działkowców, że 20.04.2023 r

(czwartek) o godz. 12.00 nastąpi włączenie wody.

Prosimy o obecność w tym dniu na działce i

pozakręcanie kranów.

Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie i bez dodatkowych niespodzianek.