Zarząd ROD Pod Kasztanami w Żorach uchwałą nr 1/2023 postanowił zwołać walne zebranie sprawozdawcze członków PZD, które odbędzie się w dniu 20.03.2023 r, w ŻCOP Żory os. Sikorskiego 52. Początek obrad w I terminie godz.15.30 w drugim terminie godz. 16.00.