Otrzymaliśmy prawo reprezentowania Okręgu Śląskiego w konkursie krajowym

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019”. Poziom konkursu jest wysoki. 13.06.2019 r. skontrolowali nasz ogród przedstawiciele Krajowego Zarządu PZD i Krajowej Rady PZD w Warszawie, przy obecności wiceprezesa Okręgu Śląskiego pana Jana Radoły i sekretarza Okręgu Lucyny Cyrek.  

Komisja swoje obowiązki wykonywała dokładnie i bezstronnie biorąc pod uwagę m.in. działalność statutową (dokumenty), oświatową, inwestycyjną, zagospodarowanie ROD, działalność na rzecz ochrony środowiska, promocję ROD, wygląd ogrodu i wiele, wiele innych rzeczy.  

Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych ogrodów PZD. Mówią …. szczęście sprzyja lepszym, zobaczymy jak będzie tym razem.