Więcej informacji na stronie PZD - Okręg Śląski.

https://slaski-ozpzd.pl/