Zarząd ROD „Pod Kasztanami” w Żorach zawiadamia, że walne zebranie

sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniu 23.03.2019 r. w  Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52 (szkoła).

Początek obrad w I terminie godz.15.30 w drugim terminie godz.16.00

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 15.03.2019 r. i 16.03.2019 r. w godz.14.00-16.00 w biurze ogrodu.

Zapraszamy członków PZD naszego ROD.

 

 

Szanowni działkowcy.

W roku 2019 kończy się kadencja wszystkich organów PZD, od ogrodów poprzez okręgi na organach krajowych kończąc. We wszystkich ogrodach odbędą się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie PZD ocenią pracę zarządu ROD, udzielając (lub nie) absolutorium, ocenią pracę komisji rewizyjnej, uchwalą program działania ROD na kolejną kadencję, ustalą liczbę członków organów w ROD. A przede wszystkim wybiorą nowy zarząd i komisję rewizyjną.