Zarząd informuje, że w dniu 15.10.2022 r. o godz.10.00 zostanie zakręcony na czas zimy dopływ wody. Po tym terminie prosimy o odkręcenie kranów (w celu usunięcia wody i zabezpieczenia systemu przed mrozem instalacja zostanie przedmuchana sprężonym powietrzem). 

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 31.XI.2022 r. należy dokonać wszelkich wpłat wynikających z użytkowania działki.