Informujemy, że włączenie wody nastąpi w dniu 6 kwietnia 2021r.

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnych na działce i zakręcenie zaworów ( kranów) przed terminem włączenia.

Mogące się zdarzyć w dniu włączenia wody awarie proszę zgłaszać:  

Andrzej tel. 728 107 501

Żory, 19.03.2021r.

  

*** 06.04.2021r.

Ze względu na pogodę (zapowiadane przymrozki, opady śniegu, deszczu) przesuwamy termin puszczenia wody do czasu unormowania się pogody.