Uprzejmie przypominamy, że termin płatności za prąd i wodę

minął 31.08.2020 r. Okres rozliczeniowy kwiecień- lipiec 2020 r.