W październiku zostaną odczytane liczniki wody i prądu.

Prosimy o dokonywanie wpłat od 25.X.2018 do 31.XI.2018 r.

  Ponaglamy dłużników do szybkiego uregulowania innych opłat wynikających z użytkowania działki.

Uwaga!!!

Informujemy, że zakręcenie dopływu wody nastąpi 15.X.2018 (w tym dniu prosimy o odkręcenie kranów po godzinie 12.00 w celu odwodnienia instalacji)